Metsätalous

 

pihamanty_orivesi.jpgMetsää tiloilla on yhteensä noin 210 ha. Tilojen metsät ovat mäntyvaltaisia. Mäntyä metsistä on noin 54 %, kuusta noin 31 % ja koivua noin 15 %.

 

Tiloilla harjoitetaan suunnitelmallista metsätaloutta, osalla metsistä onkin menossa jo järjestyksessään kahdeksas metsänhoitosuunnitelma. Tilojen kaikki metsät kuuluvat PEFC-metsäsertifioinnin piiriin. 

 

Tilojen metsien kehitysluokkajakauma on seuraavanlainen: uudistusalat ja taimikot 29% (25%), nuoret kasvatusmetsiköt 31% (30%), varttuneet kasvatusmetsiköt 12% (30%) ja uudistuskypsät metsiköt 28% (15%).

 

Töitä metsissä pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan itse, mutta myös paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja yrittäjien palveluja käytetään tarpeen vaatiessa.